Menu Close

SVARBI INFORMACIJA

INFORMUOJAME, kad nuo šių metų Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) švietimo įstaigose įgyvendinama naujovė – vaikai ir moksleiviai į darželius ir mokyklas bus priimami centralizuotai. Prašymus tėvai (globėjai, rūpintojai) turės teikti elektroniniu būdu informacinėje sistemoje. Šiemet prašymus dėl priėmimo į pasirinktą švietimo įstaigą kitiems mokslo metams tėvai (globėjai, rūpintojai) galės teikti nuo sausio 17 d.
Savivaldybės taryba patvirtino Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašą, kuriame nurodyta, jog asmenų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas informacinėje sistemoje automatiškai pagal joje užregistruotus prašymus. Prašymai pildomi elektroniniu būdu informacinėje sistemoje adresu svietimas.mazeikiai.lt arba pasirinktoje švietimo įstaigoje, jeigu asmenys neturi kompiuterio ar interneto prieigos.
Priėmimas į darželius vykdomas nuolat. Į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – iki balandžio 15 d., į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas – nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 10 d.
Papildomai prašymai bus priimami nuo rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 1 d. į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Nuo rugsėjo 11 d. iki rugsėjo 20 d. – į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas. Mokslo metų eigoje organizuojamas pavienis prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse.
______________________________________________
Tėvai, kurie jau yra pateikę prašymus dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, bus informuoti telefono skambučiu ar žinute apie tolimesnius veiksmus. Pranešimus tėvai gaus sausio 10-14 d.

Darželio- mokyklos „Kregždutė“ administracija, tel.: 8443 40258, 8 614 65855

Skip to content