Menu Close

Pareigybių sąrašas

 

                                                                     

PATVIRTINTA

Mažeikių darželio-mokyklos “Kregždutė“

direktorės 2022 m. spalio 3d.

įsakymu Nr.V1-110

 

                          Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“ pareigybių sąrašas

 

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas

 

 

 

 

Parei-gybės lygis

 

 

 

Pareigybės kodas  pagal Lietuvos profesijų

Klasifikatorių

 

Parei-gybės dydis

(ML)

 

 

 

Parei-gybės dydis

(SFA)

 

1. Direktorius A2 134101 1,0
2. Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui A2 134101 1,0
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams A2 134101 0,64
4. Vyriausiasis buhalteris B 241103 1,0
5. Sekretorius B 412001 0,5
6. Maitinimo organizatorius A2 226501 0,75
7. Pradinių klasių mokytojas A2 234101 4,87
8. Socialinis pedagogas A2 235901 0,5
9. Logopedas A2 235202 0,24 0,76
10. Specialusis pedagogas A2 235201 1,0
11. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (metodininkas) A2 234201 1,26 2,74
12. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas (vyr.mokytojas) A2 234202 0,93 1,12
13. Meninio ugdymo mokytojas A2 235401 0,5
14. Bibliotekininkas B 262204 0,5
15. Mokytojo padėjėjas C 531201 1,0
16. Mokytojo padėjėjas C 531201 1,0
17. Informacinių technologijų specialistas A2 251403 0,25
18. Virėjas C 512001 3,0
19. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas C 531101 2,0
20. Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas C 531101 1,0
21. Stalius C 711516 0,25
22. Sandėlininkas C 432107 0,75
23. Lauko aplinkos tvarkytojas D 961303 1,0
24. Valytoja D 911209 1,25
25. Statinių techninės priežiūros  ir einamojo remonto darbininkas

 

D 711908 0,5
26. Apskaitininkas B 431110 0,25
10,30 21,26

 

Direktorė                               Jurgita Skurdauskaitė

 

Skip to content