Menu Close

Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė

Silvija Ligeikienė

El.p.: silvija.ligeikiene@gmail.com

Mob. tel.: +370 611 59101

Darbo grafikas  2022-2023 m.m.

Savaitės diena  Darbo laikas Kontaktinės valandos   Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 8.30-13.30   8.30-10.00

12.00-13.30

10.00-12.00
Antradienis 8.30-13.30   8.30-10.00

12.00-13.30

10.00-12.00
Trečiadienis 8.30-13.30   8.30-11.30   11.30-13.30
Ketvirtadienis 8.30-11.30   8.30-10.18   10.18-11.30
Viso: 18 val. 10 val. 48 min. 7 val. 12 min.

 

Socialinis pedagogas:

  • Laiku pastebi ir sprendžia vaikų mokyklos nelankymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas.
  • Užtikrina vaikams (mokiniams)  pagalbos tikslingumą, nenutrūkstamus ryšius tarp ugdytinio  ir socialinės aplinkos.  Koordinuoja socialinę ir  prevencinę mokyklos veiklą.
  • Ugdo vaiko bei šeimos socialinę atsakomybę už jo, kaip asmenybės raidą, kad jis jaustųsi esąs laisvas ir atsakingas pilietis.
  • Drauge su kitais profesionalais (teisininkais, pedagogais, psichologais, medikais ir kt.)  šalina vaiko asmenybę luošinančius ir socialinę atskirtį skatinančius veiksnius, užkerta kelią visų rūšių diskriminacijai, smurtui, narkomanijai, nusikalstamai veikai, kitiems žalingiems įpročiams.
  • Koordinuoja ir organizuoja pedagogų darbą užtikrinant vaikų teises, saugumą ir socialines garantijas.
  • Įtraukia į socialinės pagalbos teikimo procesą vaiko šeimą, mokyklą, teritorinę bendruomenę  ir joje esančias institucijas.
  • Prisideda prie vaikų ugdymo proceso, padeda vaikams  geriau pritapti  visuomenėje, teritorinėje bendruomenėje.
  • Nuosekliai ir nuolat  gilinasi į vaikų (mokinių) problemas , skatina mokyklos ryšius su tėvais, kitomis institucijomis, kurios rūpinasi vaiku.
  • Dirba su rizikos grupių vaikais/mokiniais (patiriančiais seksualinį išnaudojimą, priklausomais nuo alkoholio, narkotikų, kitokių kvaišalų ir kt.) ,jų tėvais, globotojais, rūpintojais. Vykdo ir koordinuoja prevencinę veiklą mokykloje, telkia bendrai veiklai socialinius partnerius.

 

Skip to content