Menu Close

Gamtosauginė veikla

 

        MAŽEIKIŲ  DARŽELIO-MOKYKLOS „KREGŽDUTĖ“  

                         GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Eil.

Nr.

Nariai Pareigos Sritis už kurią atsakingas
1 Loreta Visminienė Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Rengia anketas, atlieka gamtosauginį auditą, rūpinasi bendradarbiavimu su kitomis gamtosauginėmis mokyklo-mis, koordinuoja renginių organizavimą.
2 Daiva Montvydienė Sekretorė-bibliotekininkė Palaiko ryšius su visuomene, rašo informaciją, straipsnius spaudai. Rašo gamtosauginio komiteto posėdžių protokolus.
3 Ilona Matulevičienė Pradinių klasių mokytoja Talpina informaciją apie gamtosauginę veiklą, renginių nuotraukas, skelbimus internetinėje svetainėje www.kregzdute.lt
4 Kristina Balsienė Pradinių klasių mokytoja Atsakinga už gamtosauginės programos rengimą, vykdymą darželyje-mokykloje.
5 Dalia Saltuškienė Ikimokyklinio  ugdymo mokytoja Rūpinasi gamtosauginės programos vykdymu, renginių organizavimu ir bendradarbiavimu su rajono lopšeliais-darželiais.
6 Rasa Utarienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Rūpinasi darbo įrankiais, priemonėmis, akcijų ir talkų organizavimu.
7 Raimonda Skeivienė Tarybos pirmininkė Teikia informaciją tėvams, paramos ieškotoja.
8 Astera Pilvelytė 1 klasės mokinė Atstovauja 1 klasės mokinius
9 Ugnė Beata Tevelavičiūtė 2 klasės mokinė Atstovauja 2 klasės mokinius
10 Goda Kryžiūtė 3 klasės mokinė Atstovauja 3  klasės mokinius
11 Akvilė Buivydaitė 4 klasės mokinė Atstovauja 4 klasės mokinius

 

MAŽEIKIŲ  DARŽELIO-MOKYKLOS „KREGŽDUTĖ“  

     SOCIALINIAI  PARTNERIAI

El.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Atsakingas
1 Zigmantas Kristutis

Tel. (8 443) 94 034

Mob. 8 699 20446

zigmantas.kristutis@mazeikiai.lt

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėjas Informacijos teikimas, konsultacijos, gamtosaugos klausimais , finansinės paramos teikimas.
2 Paulius Gedrimas

Mob. 8 626 21145

Mažeikių miškų urėdijos miško apsaugos specialistas Edukacinių išvykų , akcijų, pamokų organizavimas.
3 Stanislovas Putelis

(8 443) 40 504

Mob. 8 698 85978

stanislovas.putelis@mazeikiai.lt

Reivyčių seniūnijos seniūnas Pagalba organizuojant aplinkos valymo akcijas
4 Danutė Juzaitienė

Mob. 8 686 84789

UAB „Satirus“ direktorė Paramos teikimas

 

  Tikslas – sužadinti ugdytinių norą būti         sąmoningiems, tausoti gamtą, atsakingai rūšiuoti atliekas.

  Uždaviniai:

  1.  Padėti vaikams suvokti, jog antrinių žaliavų rūšiavimas bei jų panaudojimas padeda saugoti gamtos išteklius, palaikyti švarią ir sveiką aplinką.
  2.  Supažindinti mokinius su atliekų panaudojimo galimybėmis, pritaikant jas kūrybinėje veikloje.

 

Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“

Gamtosaugos ir ekologijos programos

„Rūšiuoju – gamtą tausoju“

Veiksmų planas 

2021-2022 m.m.

 

Eil. Nr.  Data  Veiklos turinys Atsakingas(i)
1. Rugsėjo mėn. Gamtosauginio komiteto papildymas naujais nariais. Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius mokykloje – direktorė      J. Skurdauskaitė
2. Rugsėjo mėn. Klausimynų „Mes rūšiuojame“ kūrimas, pildymas,  diagramų braižymas, išvados. Darželio-mokyklos mokytojos
3. Rugsėjo mėn. Gamtosaugos ir ekologijos programų pagal pasirinktą temą  ,,Rūšiuoju – gamtą tausoju“ rengimas, patvirtinimas direktoriaus įsakymu. IU, PU, pradinių klasių mokytojos.
4. Rugsėjo-spalio mėn. Pokalbiai, filmukai apie šiukšlių žalą, atliekų rūšiavimą. IU, PU, pradinių klasių mokytojos.
5. Spalio mėn. Šiukšliadėžių įrengimas darželio-mokyk-los teritorijoje. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
6. Spalio mėn. Priemonių (grėblių, karučių), reikalingų aplinkos švarinimui, įsigijimas. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
7. Spalio mėn. Rudeninės talkos. Šiukšlių rinkimas, lapų grėbimas. IU, PU, pradinių klasių mokytojos.
8. Spalio mėn. Dalyvavimas piešinių konkurse „ Mokytis ir vėl žygiuoju, elektronikos ir baterijų atliekas su draugais rūšiuoju!“ (http://www.mesrusiuojam.lt) 4 klasės mokytoja

I. Matulevičienė

9. Spalio, kovo mėn. Dalyvavimas akcijoje „Mes rūšiuojame“. Elektronikos ir baterijų rinkimas. Darželio-mokyklos bendruomenė.
10. Visus metus Akcija „Kamštelių vajus“ 1 grupės mokytoja

D. Saltuškienė

11. Lapkričio mėn. Edukacinių žaidimų ,,Mes rūšiuojame“ įsigijimas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
12. Lapkričio mėn. Praktinės veiklos ,,Ką mesti į popieriaus, plastiko ir stiklo konteinerius?“ IU, PU, pradinių klasių mokytojos.
13. Lapkričio mėn. Lankstinuko apie rūšiavimą kūrimas ir platinimas. 3 klasės mokytoja

K. Balsienė

14. Lapkričio mėn. Projektas „ Kiek medžių galiu išsaugoti rūšiuodamas?“. Makulatūros rinkimo akcija (visus metus). Pradinių klasių mokytojos.
15. Lapkričio mėn. Muzikinių žaislų kūrimas panaudojant antrines žaliavas. 1 grupės mokytojos

D. Saltuškienė ir

R. Krakienė

16. Gruodžio mėn. Kalėdinių papuošimų-žaisliukų kūrimas iš antrinių žaliavų. IU, PU, pradinių klasių mokytojos.
17. Gruodžio mėn. Paroda „Švarus mano miestas“. Miesto kūrimas iš kartoninių dėžių. 2 grupės mokytojos

N. Valatkevičienė ir

E. Intienė

18. Gruodžio mėn. Paroda „Kitokia Kalėdų eglutė“. Eglučių darymas iš antrinių žaliavų. 1klasės mokytoja

R. Naglisienė

19. Sausio mėn. Gamtosauginės veiklos tarpinis įsiverti-nimas metodinių grupių posėdžiuose. IU, PU, pradinių klasių mokytojos.
20. Sausio mėn. Lesyklėlių gamyba ir antrinių žaliavų. IU, PU, pradinių klasių mokytojos.
21. Sausio mėn. Viktorina „Aš rūšiuoju, o tu?“ 1 klasės mokytoja

R.Naglisienė

22. Sausio mėn. 4 klasės mokinių pamokėlė „Ar moki rūšiuoti?“ priešmokyklinės grupės vaikams. 4 klasės mokytoja

I. Matulevičienė

23. Vasario mėn. Plakatų konkursas „Rūšiuok ir žemė bus sveika“. 3 klasės mokytoja

K. Balsienė

24. Vasario mėn. Užgavėnių kaukių gamyba iš antrinių žaliavų. IU, PU, pradinių klasių mokytojos.
25. Kovo mėn. Gamtosauginio kodekso kūrimas. IU, PU, pradinių klasių mokytojos.
26. Kovo mėn. „Kaziuko mugės dirbiniai“ iš antrinių žaliavų. IU, PU, pradinių klasių mokytojos.
27. Kovo mėn. Piešimo popieriaus gamyba iš popieriaus atliekų. 3 klasės mokytoja Kristina Balsienė
28. Kovo mėn. ,,Žalioji palangė“ tuščių pakuočių panaudojimas sėjimui, sodinimui. IU, PU, pradinių klasių mokytojos.
29. Balandžio mėn. Aplinkos švarinimosi akcija „Darom“ Darželio-mokyklos bendruomenė.
30. Balandžio mėn. „Velykų medis“. Kiaušinių gaminimas naudojant Papje maše techniką. 1klasės mokytoja Rasa Naglisienė
31. Gegužės mėn. Alternatyvios mados šou ,,Prikelti naujam gyvenimui“ 1 gr. mokytojos D.Saltuškienė  ir

R. Krakienė

32. Gegužės mėn. Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų Gamtosauginė konferencija. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Visminienė
33. Birželio mėn. Gamtosauginės veikos aptarimas (refleksija) metodinių grupių posėdžiuose. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Visminienė
34. Visus metus Visuomenės informavimas. Informacijos talpinimas darželio- mokyklos internetinėje svetainėje www.kregzdute.lt Mokytoja I. Matulevičienė ir mokytojos padėjėja

Irena Šiurylienė

 

Renginių pavadinimas ir laikas gali keistis iš anksto suderinus su administracija, Gamtosauginiu komitetu ir informavus bendruomenę.

 

Skip to content