Menu Close

2018–2019 m.m.

D.-m. „Kregždutė“ vykdomas aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“.

Projekto tikslai:


1.Ugdyti moksleivius,  darželių auklėtinius rūšiuoti ir rinkti elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.

2.Mažinti aplinkos taršą.

Projekto nuostatai. Skaityti >>>

Projekto metu surenkamų atliekų pavyzdžiai. Skaityti >>>

www.mesrusiuojam.lt

 

 
 D.-m. ,,Kregždutė“  vykdoma programa ,,Pienas vaikams“.

 

   Nuo 2011 m. mūsų darželis-mokykla ,,Kregždutė“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programą ,,Pienas vaikams“. Programa skirta visiems darželio vaikams  ir 1–4 klasių mokiniams.

   Programa „Pienas vaikams“  parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.

( Už programos vykdymą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ūkiui Rasa Utarienė.)

Daugiau apie programą skaityti čia >>>

D.-m. ,,Kregždutė“ vykdoma programa

,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“


 Nuo 2011 m. mūsų darželis-mokykla ,,Kregždutė“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamą programą ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ . Programa skirta visiems darželio vaikams  ir 1–4 klasių mokiniams.

Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa  sudaro sąlygas mokiniams skanauti vaisius ir daržoves bendraamžių aplinkoje. Moksleiviams  skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai.

D.-m. „Kregždutė“ vykdoma programa „Antras žingsnis“.

Programa “Antras Žingsnis” – socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa. Bendrąja prasme – socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios bei pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo ir kt.

Jos metu mokiniai išmoksta savireguliacijos – tai leidžia mokiniui tinkamai ir produktyviai dalyvauti klasės darbe.

Išsiugdo empatiją – tai leidžia moksleiviams tvarkytis su savo stipriais jausmais bei spręsti tarpasmeninius konfliktus su kitais.

Moksleiviai mokosi emocijų valdymo – stiprių emocijų atpažinimas bei mokėjimas nusiraminti leidžia save sukontroliuoti bei nesielgti agresyviai.

Moksleiviai įgyja problemų sprendimo įgūdžių – tai leidžia  tinkamai spręsti bendraamžių tarpasmeninius konfliktus bei  mažina impulsyvų ir agresyvų elgesį.

Bendrąja prasme – socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios bei pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo ir pan.

 

ANTRO ŽINGSNIO PROGRAMOS PRISTATYMAS (žiūrėti >>>)

 

D.-m. „Kregždutė“ vykdoma programa „Zipio draugai“.

Programos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams, ugdomiems ikimokyklinių ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse, įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programos idėja paprasta: jei vaikus ankstyvoje vaikystėje išmokysime įveikti emocinius ir socialinius sunkumus, jie lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis paauglystėje ir suaugę.

Programa „Zipio draugai“  pagrįsta teorija, teigiančia, jog vaiko emocinė būsena priklauso nuo to, kaip jis sugeba prisitaikyti prie įvairių gyvenimo aplinkybių, kaip sėkmingai bendrauja su aplinkiniais, kaip sugeba įveikti sunkumus bei stresines situacijas.

Daugiau apie programą.>>>

Skip to content