Covid-19‎ > ‎

Svarbi informacija

Ilona Matulevičienė paskelbė 2021-09-24 03:57   [ atnaujinta 2021-09-24 04:04 ]
Svarbi informacija darželio-mokyklos vaikų tėvams

Sparčiai blogėjant Covid-19 ligos epidemiologinei situacijai, pradinio ugdymo
procese nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija, arba asmenys, kuriems, atlikus testą rezultatas yra teigiamas. Pastarieji lieka izoliacijoje 10 dienų arba iki individualaus neigiamo PGR tyrimo atsakymo.

Mokiniai , kuriems atliekamas SARS-CoV-2 antigeno testas (toliau – savikontrolės
tyrimas) ir yra neigiamas, lieka mokytis klasėje. Tėvai, kurie nesutiko ( mokslo metų pradžioje), kad jų vaikas būtų tiriamas, pasirašo sutikimą savikontrolės tyrimui, mokinys lieka mokytis klasėje. Nesutikimo atveju mokinys izoliuojamas ir mokymąsi tęsia nuotoliniu būdu.

Primename, kad testavimas, kuris bus atliekamas tik su Jūsų raštišku sutikimu, yra
labai svarbi priemonė, leisianti siekti saugumo darželyje-mokykloje užtikrinimo. Sutikimą
testuotis formą rasite prisegtuke. Galima prašymo formą atspausdinti, pasirašyti ir pristatyti į mokyklą. Kad būtų paprasčiau, sutikimą Jūsų vaikui įduos klasės mokytoja.
Primename, kad formą pasirašo vienas iš tėvų, globėjų, rūpintojų.


Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį,
izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija. Įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka, ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.

Už mokinių sveikatos priežiūrą ir Covid-19 ligos prevenciją atsako darželio -mokyklos
Sveikatos priežiūros specialistė Romana Daubarienė.
Mobilus telefonas +370 614 07707

Informacija tėvams, kaip elgtis jeigu ugdymo įstaiga informuoja, kad vaikas turi izoliuotis.
Ugdymo įstaiga gavusi informaciją apie nustatytą COVID-19 ligos atvejį, informuos toje
ugdymo įstaigoje dirbantį visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, kuris atliks atvejo
epidemiologinį tyrimą. Atliekant epidemiologinį tyrimą, bus nustatomi asmenys, kurie su
užsikrėtusiuoju turėjo didelės rizikos sąlytį, bei atliks veiksmus, kad sąlytį turėjusieji būtų
informuoti apie jiems paskirtą privalomą izoliaciją.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, ugdymo įstaigos ir tėvų veiksmai:
1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, bendradarbiaudamas su ugdymo įstaigos atsakingais asmenimis, nustato didelės rizikos sąlytį turėjusius asmenis.
2. Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys įtraukiami į izoliuotų asmenų sąrašą. Ugdymo
įstaiga informuoja tėvus, kad vaikui paskirta izoliacija.
3. Tėvai pasiima savo vaikus iš ugdymo įstaigos, izoliuojasi ir laukia sms žinutės iš
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
NVSC) apie paskirtą izoliacijos laiką. Šioje žinutėje didelės rizikos sąlytį turėjusieji ras
anketą, kurią reikia užpildyti. Toje pačioje anketoje reikia pažymėti, ar sutinkate atlikti
testą dėl COVID-19 ligos (jei pažymėjote, kad sutinkate, nurodėte vaiko asmens kodą –
NVSC specialistai užregistruos Jus tyrimui, o Jūsų nurodytu tel. Nr. gausite tai
patvirtinan odo – NVSC specialistai su Jumis susisieks dėl informacijos patikslinimo). Svarbu – jei anketą pildo tėvai, nurodomi vaiko duomenys.
4. Gavus informaciją iš ugdymo įstaigos apie paskirtą izoliaciją, bet nesulaukus NVSC
žinutės, vaiko tėvai kreipiasi į ugdymo įstaigos atsakingą asmenį/visuomenės sveikatos
priežiūros specialistą dėl informacijos patikslinimo.