Naujienos‎ > ‎

Informacija

Ilona Matulevičienė paskelbė 2015-04-09 04:07

2015 M. STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO PAGRINDINIŲ DATŲ TVARKARAŠTIS


Nr.

Data

Vykdymo etapas

1.

Kovo 9 d. – balandžio 17 d.

Numatyti testavimo vykdymo, testų vertinimo ir įvertinimų suvedimo tvarkas savivaldybės mokyklose (numatyti organizavimo modelį, paskirti atsakingus asmenys, suderinti datos ir pan.)

2.

Balandžio 7 d.

Mokyklų KELTAS paskyroje skelbiamas DIVEMO prisijungimo slaptažodis, skirtas mokinių dalyvausiančių testavime registracijai.

3.

Balandžio
7 d. – 17 d.

Mokinių sąrašų sutikrinimas.

Mokyklos užregistruoja duomenų įvesties modulyje DIVEMO 4-tų ir 8-tų klasių mokinius, kurie atliks standartizuotus testus. Sąrašus sutikrina kiekviena mokykla, savivaldybė šių mokinių sąrašų nemato. Patvirtinus mokinių sąrašus, automatiškai kiekvienam mokiniui suteikiamas kodas.

4.

Balandžio 28 d.

Savivaldybės KELTAS paskyroje pateikiami prisijungimo slaptažodžiai prie DIVEMO sistemos (kiekvienai mokyklai atskirai), skirti mokinių testų įvertinimų suvedimui, pateikiama duomenų įvedimo instrukcija ir bendrieji nurodymai testų pildymui.

5.

Balandžio 28 d. – gegužės 15 d.

Standartizuotų testų vykdymas mokyklose. Savivaldybės KELTAS paskyroje ir mokyklų duomenų įvedimo paskyrose skelbiamos vertinimo instrukcijos pagal 1 ir 2 lentelėse skelbiamą tvarkaraštį.

6.

Iki birželio 3 d.

4 klasės standartizuotų testų įvertinimų suvedimas į DIVEMO sistemą.

7.

Gegužės 14 d. – birželio 4 d.

4 klasės mokinio ir mokyklos ataskaitų gavimas. Ataskaitos skelbiamos savivaldybės ir mokyklų KELTAS paskyrose.

8.

Iki birželio 11 d.

8 klasės standartizuotų testų įvertinimų suvedimas į DIVEMO sistemą.

9.

Iki birželio 15 d.

Mokinių užpildytų klausimynų pristatymas į NEC.

10.

Gegužės 22 d. – birželio 12 d.

8 klasės mokinio ir mokyklos ataskaitų gavimas. Ataskaitos skelbiamos savivaldybės ir mokyklų KELTAS paskyrose.

11.

Spalio 30 d.

Išplėstinės ataskaitos savivaldybei pateikimas. Ataskaita ir jos priedai skelbiami savivaldybės KELTAS paskyroje.

12.

Iki lapkričio 30 d.

Savivaldybė viešai skelbia (galima savivaldybės interneto svetainėje) informaciją apie standartizuotų testų vykdymą ir apibendrintus rezultatus.

 

Comments