2016–2017 m.m.

Gamtosaugos ir ekologijos programa „MIŠKŲ TAKAIS - savęs pažinimo link“


Projekto tikslai:
1.Atskleisti vaikams gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenimui, kartu formuojant atsakingus piliečius, siekiančius išsaugoti natūralią, švarią ir gražią aplinką.
2.Ugdyti vaikų ir bendruomenės pilietiškumą, skatinant aplinkosaugines iniciatyvas ir puoselėjant Mažeikių krašto gamtą.

Projekto uždaviniai:


1.Plėsti ir gilinti vaikų žinias apie mišką, mokyti stebėti, tirti, globoti laukinius gyvūnus, teikti praktinės veiklos įgūdžių artimiausiai aplinkai pažinti, ją saugoti ir prižiūrėti.
2.Suteikti elementarių žinių apie elgesio kultūrą gamtoje (miške), formuoti vaikų supratimą apie gamtos užterštumą.
3.Ugdyti vaikų ekologinę kultūrą, kūrybinę iniciatyvą, žingeidumą, pasitikėjimą savo jėgomis, darbštumą, darnos su gamta jausmą.
4.Propaguoti gamtinio paveldo išsaugojimo aktualumą organizuojant akcijas ,konkursus, vykdant informacijos sklaidą apie projektą.
5.Aktyvinti darželio-mokyklos bendruomenės narius gerbti aplinką, kurioje gyvename, saugoti gamtos paminklus, įtraukiant juos į projektą.


Tarptautinė „Mažiau šiukšlių“ kampanija

Mūsų mokykla šiais mokslo metais dalyvauja tarptautinėje Aplinkosauginio švietimo fondo (Foundation for Environmental Education - FEE) Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley bendrovės fondo kampanijoje „Mažiau šiukšlių“ (angl. „Litter less“ Campaign). 


Veiksmų planas >>>D.-m. ,,Kregždutė“  vykdoma programa ,,Pienas vaikams“.

 

   Nuo 2011 m. mūsų darželis – mokykla ,,Kregždutė“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programą ,,Pienas vaikams“. Programa skirta visiems darželio vaikams  ir 1 – 4 klasių mokiniams.

   Programa „Pienas vaikams“  parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.


   Šiais mokslo metais ši programa pradedama vykdyti  nuo 2016-09-19.


( Už programos vykdymą atsakinga direktorės pavaduotoja ūkiui Onutė Purmalienė.)

Daugiau informacijos apie programą „Pienas vaikams“:

http://www.litfood.lt/paramos-priemones/pienas-vaikams/


D.-m. ,,Kregždutė“ vykdoma programa

,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“

 Nuo 2011 m. mūsų darželis – mokykla ,,Kregždutė“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamą programą ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ . Programa skirta visiems darželio vaikams  ir 1 – 4 klasių mokiniams.

Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa  sudaro sąlygas mokiniams skanauti vaisius ir daržoves bendraamžių aplinkoje. Moksleiviams  skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai.

Šiais mokslo metais programa pradedam vykdyti nuo 2016-11- 01.

 

( Už programos vykdymą atsakinga vaikų sveikatos priežiūros specialistė Romana Daubarienė.)


Programos administravimo tvarka  >>>


D.-m. „Kregždutė“ vykdoma programa „Antras žingsnis“.


Programa "Antras Žingsnis" - socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa. Bendrąja prasme  - socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios bei pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo ir kt.

Jos metu mokiniai išmoksta savireguliacijos - tai leidžia mokiniui tinkamai ir produktyviai dalyvauti klasės darbe.

Išsiugdo empatiją – tai leidžia moksleiviams tvarkytis su savo stipriais jausmais bei spręsti tarpasmeninius konfliktus su kitais.

Moksleiviai mokosi emocijų valdymo – stiprių emocijų atpažinimas bei mokėjimas nusiraminti leidžia save sukontroliuoti bei nesielgti agresyviai.  

Moksleiviai įgyja problemų sprendimo įgūdžių – tai leidžia  tinkamai spręsti bendraamžių tarpasmeninius konfliktus bei  mažina impulsyvų ir agresyvų elgesį.

Bendrąja prasme - socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios bei pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo ir pan.

 

ANTRO ŽINGSNIO PROGRAMOS PRISTATYMAS (žiūrėti >>>)


D.-m. „Kregždutė“ vykdomas aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“.
Projekto tikslai:


1.Ugdyti moksleivius,  darželių auklėtinius rūšiuoti ir rinkti elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.

2.Mažinti aplinkos taršą.


Projekto nuostatai. Skaityti >>>

Projekto metu surenkamų atliekų pavyzdžiai. Skaityti >>>

www.mesrusiuojam.lt