2015–2016 m.m.

D.– m. ,,Kregždutė“ vykdoma gamtosaugos ir ekologijos programa

„Ekologiškas ūkis – sveika šeima“.

TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI


1. Ugdyti tvirtas vaiko sveikos gyvensenos ir aplinkos puoselėjimo bei kūrimo vertybines nuostatas, kurios įvairiomis aktyvios veiklos formomis reikštųsi prasmingoje, Žemės išsaugojimo ateities kartoms, veikloje.

2. Ugdyti vaikus, gebančius tyrinėti, kritiškai mąstyti, rūpintis savo sveika gyvensena.

3. Mokyti pajusti žmogaus ir gamtos ryšį, padėti suprasti, kad tausodami ir globodami gamtą, padedame sau ir aplinkiniams.

4. Skatinti vaikus imtis praktinių veiksmų, siekiant pagerinti mokyklos, namų, aplinkos ekologinę būklę.

5. Formuoti aplinkosaugos darbo įgūdžius, atliekant darbelius, propaguoti atsakingą vartojimą, populiarinti aplinkosaugą ir 
puoselėti ekologinę kultūrą.
D.– m. „Kregždutė“ vykdoma programa „Antras žingsnis“.


Programa "Antras Žingsnis" - socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa. Bendrąja prasme  - socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios bei pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo ir kt.

Jos metu mokiniai išmoksta savireguliacijos - tai leidžia mokiniui tinkamai ir produktyviai dalyvauti klasės darbe.

Išsiugdo empatiją – tai leidžia moksleiviams tvarkytis su savo stipriais jausmais bei spręsti tarpasmeninius konfliktus su kitais.

Moksleiviai mokosi emocijų valdymo – stiprių emocijų atpažinimas bei mokėjimas nusiraminti leidžia save sukontroliuoti bei nesielgti agresyviai.  

Moksleiviai įgyja problemų sprendimo įgūdžių – tai leidžia  tinkamai spręsti bendraamžių tarpasmeninius konfliktus bei  mažina impulsyvų ir agresyvų elgesį.

Bendrąja prasme - socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios bei pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo ir pan.

 

ANTRO ŽINGSNIO PROGRAMOS PRISTATYMAS (žiūrėti >>>)


D.– m. „Kregždutė“ vykdomas aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“.
Projekto tikslai:


1.Ugdyti moksleivius,  darželių auklėtinius rūšiuoti ir rinkti elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.

2.Mažinti aplinkos taršą.


Projekto nuostatai. Skaityti >>>

Projekto metu surenkamų atliekų pavyzdžiai. Skaityti >>>

www.mesrusiuojam.lt


D. – m. ,,Kregždutė“ vykdomos programos:

,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir ,,Pienas vaikams“.

 

   Nuo 2011 m. mūsų darželis – mokykla ,,Kregždutė“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir ,,Pienas vaikams“. Programa skirta visiems darželio vaikams  ir 1 – 4 klasių mokiniams.

   Programa „Pienas vaikams“  parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.

   Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa  sudaro sąlygas mokiniams skanauti vaisius ir daržoves bendraamžių aplinkoje. Moksleiviams  skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai.

 

( Už programos vykdymą atsakinga vaikų sveikatos priežiūros specialistė Romana Daubarienė.)