2014 – 2015 m.m.

D.– m. „Kregždutė“ vykdoma programa „Antras žingsnis“.


Programa "Antras Žingsnis" - socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa. Bendrąja prasme  - socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios bei pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo ir kt.

Jos metu mokiniai išmoksta savireguliacijos - tai leidžia mokiniui tinkamai ir produktyviai dalyvauti klasės darbe.

Išsiugdo empatiją – tai leidžia moksleiviams tvarkytis su savo stipriais jausmais bei spręsti tarpasmeninius konfliktus su kitais.

Moksleiviai mokosi emocijų valdymo – stiprių emocijų atpažinimas bei mokėjimas nusiraminti leidžia save sukontroliuoti bei nesielgti agresyviai.  

Moksleiviai įgyja problemų sprendimo įgūdžių – tai leidžia  tinkamai spręsti bendraamžių tarpasmeninius konfliktus bei  mažina impulsyvų ir agresyvų elgesį.

Bendrąja prasme - socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingesniems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios bei pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo ir pan.

 

D.– m. ,,Kregždutė“ vykdoma gamtosaugos ir ekologijos programa

 ,,Žemė,kurioje gera gyventi“.


TIKSLAI :

 1. Suteikti  vaikams  ne tik žinių, bet ir supratimą apie  aplinką, jos būklės svarbą žmogui.

 2 .Giliau panagrinėti Žemės temą, siekti, kad vaikai pabandytų neformaliai pažvelgti į Žemę, kuria kasdien

  vaikščioja ir kuri juos maitina.

 3.Skatinti aplinkos tvarkymo įgūdžius, racionalų Žemės   naudojimą prižiūrint darželio-mokyklos želdinius, daržą.

4.Ugdyti  pedagogų, mokinių dalykinę  kompetenciją  tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas, išnaudoti esamą

  kraštovaizdį prie darželio-mokyklos.


D.– m. „Kregždutė“ vykdomas aplinkosaugos projektas „Mes rūšiuojam“.
Projekto tikslai:


1.Ugdyti moksleivius,  darželių auklėtinius rūšiuoti ir rinkti elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.

2.Mažinti aplinkos taršą.


Projekto nuostatai. Skaityti >>>

Projekto metu surenkamų atliekų pavyzdžiai. Skaityti >>>

www.mesrusiuojam.ltD.– m. ,,Kregždutė“ vykdoma sveikatos ugdymo programa

,,Augu sveikas ir stiprus“.

 

Programos tikslas:

 

Kryptingai ir sąmoningai gilinti žinias apie sveikatos stiprinimą ir jos saugojimą, užtikrinti sveikatinimo veiklą bei prevenciją.

 

Programos uždaviniai: 

 

1.Formuoti moksleivių ir ugdytinių sveiko gyvenimo įpročius ir įgūdžius , integruojant į mokomuosius dalykus ir veiklą.

2.Teoriniame ir praktiniame lygmenyje vykdyti sveikatos ugdymą su vaikais ir jų tėvais, organizuoti įvairius renginius, kurie atskleis sveikatingumo temas.

3.Skirti ypatingą dėmesį fizinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui, psichinio saugumo užtikrinimui bei natūraliam vaiko įsiliejimui į visuomenės gyvenimą.D. – m. ,,Kregždutė“ vykdomos programos:

,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir ,,Pienas vaikams“.

 

   Nuo 2011 m. mūsų darželis – mokykla ,,Kregždutė“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir ,,Pienas vaikams“. Programa skirta visiems darželio vaikams  ir 1 – 4 klasių mokiniams.

   Programa „Pienas vaikams“  parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.

   Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa  sudaro sąlygas mokiniams skanauti vaisius ir daržoves bendraamžių aplinkoje. Moksleiviams  skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai.

 

( Už programos vykdymą atsakinga vaikų sveikatos priežiūros specialistė Romana Daubarienė.)


Vaisių programa šiais mokslo metais bus pradėta vykdyti  nuo lapkričio 1 d.