2013–2014 m.m.

D.-m. ,,Kregždutė“ vykdoma gamtosaugos ir ekologijos programa

 ,,Darnoje su gamta“.


Projekto tikslai:

1.  Siekti kad vaikai domėtųsi gamtoje vykstančiais reiškiniais, pažintų Gamtą, sužinotų patirtų naują, saugotų ir puoselėtų ją.

2.  Aplinkosauginį švietimą orientuoti ne tik į vaiko protą, bet ir į jo jausmus, padėti jam eiti teisingu keliu, aplinkosaugos idėjas integruoti į ugdymo procesą.

3. Skatinti vaikus  atrasti savo širdyse meilę gamtai ir supančiai aplinkai, auginti norą būti draugišku jai ir imtis konkrečių veiksmų.

4. Ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, skatinti vaikų iniciatyvą, kūrybingumą, vaizduotę.


D.-m. ,,Kregždutė“ vykdomas aplinkosaugos projektas ,,Mes rūšiuojam“.

Projekto tikslai:


1.Ugdyti moksleivius,  darželių auklėtinius rūšiuoti ir rinkti elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.

2.Mažinti aplinkos taršą.


Projekto nuostatai. Skaityti >>>

Projekto metu surenkamų atliekų pavyzdžiai. Skaityti >>>

www.mesrusiuojam.lt


Tarptautinė „Mažiau šiukšlių“ kampanija

Mūsų mokykla šiais mokslo metais dalyvauja tarptautinėje Aplinkosauginio švietimo fondo (Foundation for Environmental Education - FEE) Gamtosauginių mokyklų ir Wrigley bendrovės fondo kampanijoje „Mažiau šiukšlių“ (angl. „Litter less“ Campaign). Iš viso šioje kampanijoje 2013–2014 m.m. dalyvauja Gamtosauginė mokyklos iš 20 šalių.

 Šiukšlių tvarkymas yra puiki aplinkosauginės veiklos sritis mūsų darbui. Čia mūsų veikla aiškiai matoma ir taip pat lengva visiems mums matyti teigiamus pokyčius.

Dalyvaudami „Mažiau šiukšlių“ kampanijoje mes parodysime kaip galime gražinti aplinką ir kokią įtaką turime patys siekiant keisti savo aplinką , aplinkinių požiūrį bei elgesį.

 Mažiau šiukšlių“ tikslas yra mažinti šiukšlių kiekius, keisti aplinkinių ir savo pačių  elgesį.

Dirbdami kartu šiame projekte mes sieksime:

  • Jog mums artimoje aplinkoje būtų nešiukšlinama;
  • Gauti daugiau žinių ir praktinių įgūdžių tvarkant šiukšles (atliekas);
  • Bendradarbiauti su savo draugais ir bendraminčiais iš kitų mokyklų.
Skaityti daugiau >>>>>D.-m. ,,Kregždutė“ vykdoma sveikatos ugdymo programa

,,Augu sveikas ir stiprus“.

 

Programos tikslas:

 

Kryptingai ir sąmoningai gilinti žinias apie sveikatos stiprinimą ir jos saugojimą, užtikrinti sveikatinimo veiklą bei prevenciją.

 

Programos uždaviniai: 

 

1.Formuoti moksleivių ir ugdytinių sveiko gyvenimo įpročius ir įgūdžius , integruojant į mokomuosius dalykus ir veiklą.

2.Teoriniame ir praktiniame lygmenyje vykdyti sveikatos ugdymą su vaikais ir jų tėvais, organizuoti įvairius renginius, kurie atskleis sveikatingumo temas.

3.Skirti ypatingą dėmesį fizinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui, psichinio saugumo užtikrinimui bei natūraliam vaiko įsiliejimui į visuomenės gyvenimą.

( Už programos sudarymą ir vykdymą atsakingos: Romualda Matutienė ir Ilona Matulevičienė.)

D.-m. ,,Kregždutė“ vykdomos programos:

,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir ,,Pienas vaikams“.

 

   Nuo 2011 m. mūsų darželis -mokykla ,,Kregždutė“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir ,,Pienas vaikams“. Programa skirta visiems darželio vaikams  ir 1 – 4 klasių mokiniams.

   Programa „Pienas vaikams“  parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.

   Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa  sudaro sąlygas mokiniams skanauti vaisius ir daržoves bendraamžių aplinkoje. Moksleiviams  skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai.

 

( Už programos vykdymą atsakinga mokinių sveikatos priežiūros specialistė Romana Daubarienė.)

 D.-m. ,,Kregždutė“ vykdoma programa ,,Pozityvi tėvystė“.

 

 

Programa darželyje vykdoma nuo 2011 m.


Programos tikslai:

 

1.Paskatinti gerus santykius tarp tėvų ir vaikų.
2.Užkirsti kelią (rimtoms) problemoms auginant vaikus.
3.Užkirsti kelią vaikų elgesio problemoms.

 

  Pozityvi tėvystė yra vaikų auginimo būdas,kuomet tėvai siekdami poveikio vaikų elgesiui,naudoja efektyvius ir pagarbius auklėjimo būdus.Pozityvi tėvystė padeda užtikrinti vaiko teises : tėvai augina vaikus demokratišku (pozityviu, palaikančiu, saugančiu ) būdu.Toks vaikų auginimas sąlygoja , jog vaikai auga labiau kompetentingais ir sveikais,o tėvai labiau pasitiki savimi.Mokymų metu tėvai tampa labiau sąmoningi ir kompetentingi darant poveikį savo vaikų elgesiui. Išmoksta pozityvesnio dėmesio rodymo ir gyrimo, daugiau alternatyvesnių būdų reaguoti į neigiamą elgesį .


  ( Programą vykdo auklėtojos  Romualda Krakienė ir Laima Vyšniauskienė.)


Patarimai tėvams.Skaityti >>>