2012 – 2013 m.m.

D. – m. ,,Kregždutė“ vykdoma gamtosaugos ir ekologijos programa ,,Pažink ir saugok aplinką“.

Tikslai ir uždaviniai:

1.Ugdyti vaikų sąmoningumą,jog visos atliekos,kuriose yra sveikatai ir gamtai pavojingų medžiagų,turi būti atiduodamos saugiai ir tvarkingai perdirbti.

2.Siekti pokyčių atliekų tvarkymo srityje,sukurti aktyvią ir atsakingą bendruomenę,žinančią taisyklingo rūšiavimo principus.

3.Rodyti pagarbą žmonėms ,tvarkantiems mūsų aplinką,prisidėti prie sveikos aplinkos kūrimo.

4.Ugdyti vaikų ekologinę kultūrą,savimonę,pagarbą ir meilę gamtai,atsakomybei už jos išlikimą.D.– m. ,,Kregždutė“ vykdomas aplinkosaugos projektas ,,Mes rūšiuojam“.Projekto tikslai:


1.Ugdyti moksleivius,  darželių auklėtinius rūšiuoti ir rinkti elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.

2.Mažinti aplinkos taršą.


Projekto nuostatai. Skaityti >>>

Projekto metu surenkamų atliekų pavyzdžiai. Skaityti >>>

www.mesrusiuojam.ltDalyvavimas projekte. 2 etapasD. – m. ,,Kregždutė“ vykdoma programa ,,Pozityvi tėvystė“.

 

 

Programa darželyje vykdoma nuo 2011 m.


Programos tikslai:

 

1.Paskatinti gerus santykius tarp tėvų ir vaikų.
2.Užkirsti kelią (rimtoms) problemoms auginant vaikus.
3.Užkirsti kelią vaikų elgesio problemoms.

 

  Pozityvi tėvystė yra vaikų auginimo būdas,kuomet tėvai siekdami poveikio vaikų elgesiui,naudoja efektyvius ir pagarbius auklėjimo būdus.Pozityvi tėvystė padeda užtikrinti vaiko teises : tėvai augina vaikus demokratišku (pozityviu, palaikančiu, saugančiu ) būdu.Toks vaikų auginimas sąlygoja , jog vaikai auga labiau kompetentingais ir sveikais,o tėvai labiau pasitiki savimi.Mokymų metu tėvai tampa labiau sąmoningi ir kompetentingi darant poveikį savo vaikų elgesiui. Išmoksta pozityvesnio dėmesio rodymo ir gyrimo, daugiau alternatyvesnių būdų reaguoti į neigiamą elgesį .


  ( Programą vykdo auklėtojos  Romualda Krakienė ir Laima Vyšniauskienė.)


Patarimai tėvams.Skaityti>>>„Pozityvi tėvystė“.
D.– m. ,,Kregždutė“ vykdoma sveikatos ugdymo programa ,,Augu sveikas ir stiprus“.

 

Programos tikslas:

 

Kryptingai ir sąmoningai gilinti žinias apie sveikatos stiprinimą ir jos saugojimą, užtikrinti sveikatinimo veiklą bei prevenciją.

 

Programos uždaviniai: 

 

1.Formuoti moksleivių ir ugdytinių sveiko gyvenimo įpročius ir įgūdžius , integruojant į mokomuosius dalykus ir veiklą.

2.Teoriniame ir praktiniame lygmenyje vykdyti sveikatos ugdymą su vaikais ir jų tėvais, organizuoti įvairius renginius, kurie atskleis sveikatingumo temas.

3.Vykdyti burnos higienos ir sveikų dantų prevencinę veiklą.

4.Skirti ypatingą dėmesį fizinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui, psichinio saugumo užtikrinimui bei natūraliam vaiko įsiliejimui į visuomenės gyvenimą.

( Už programos sudarymą ir vykdymą atsakingos: Romualda Matutienė ir Gražina Kraulienė.)

 

Integruotos sveikatingumo pamokos.D. - m. ,,Kregždutė“ vykdomos programos: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir ,,Pienas vaikams“.

 

   Nuo 2011 m. mūsų darželis – mokykla ,,Kregždutė“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir ,,Pienas vaikams“. Programa skirta visiems darželio vaikams  ir 1 – 4 klasių mokiniams.

   Programa „Pienas vaikams“  parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.

   Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa  sudaro sąlygas mokiniams skanauti vaisius ir daržoves bendraamžių aplinkoje. Moksleiviams  skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai.

 

( Už programos vykdymą atsakinga mokinių sveikatos priežiūros specialistė Romana Daubarienė.)

 

(Programa ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ bus vykdoma nuo lapkričio mėn.)