2011 – 2012 m.m.


D.– m. ,,Kregždutė“ vykdomas gamtosaugos ir ekologijos projektas ,,Mažiau šiukšlių“.

 
Projekto tikslai:

1.Skatinti vaikus taupyti popierių, rinkti makulatūrą , saugoti aplinką nuo taršos, propaguoti švarią aplinką.
2.Mokyti vaikus sąmoningai rūpintis aplinka, skatinti atliekų mažinimą, jų rūšiavimą, bendradarbiauti su kitomis mokyklomis, bendruomene.
3.Mokyti vaikus kūrybingai panaudoti antrines žaliavas savo darbeliuose, aplinkosaugos temas integruoti į ugdomąją veiklą ir pamokas.

Litter Less Campaign
 
                
 
Akcija ,,Išvalykime pasaulį“.

 

„Mažiau šiukšlių“.

 2012-05-10 Gamtosauginių mokyklų koordinatorius šalyje Renaldas Rimavičius įteikė darželiui - mokyklai ,,Kregždutė“ diplomą už dalyvavimą tarptautiniame projekte „Mažiau šiukšlių“.

 D.– m. ,,Kregždutė“ vykdoma sveikatos ugdymo programa ,,Augu sveikas ir stiprus“.

 

Programos tikslas:

 

Kryptingai ir sąmoningai gilinti žinias apie sveikatos stiprinimą ir jos saugojimą, užtikrinti sveikatinimo veiklą bei prevenciją.

 

Programos uždaviniai: 

 

1.Formuoti moksleivių ir ugdytinių sveiko gyvenimo įpročius ir įgūdžius , integruojant į mokomuosius dalykus ir veiklą.

2.Teoriniame ir praktiniame lygmenyje vykdyti sveikatos ugdymą su vaikais ir jų tėvais, organizuoti įvairius renginius, kurie atskleis sveikatingumo temas.

3.Vykdyti burnos higienos ir sveikų dantų prevencinę veiklą.

4.Skirti ypatingą dėmesį fizinės sveikatos saugojimui ir stiprinimui, psichinio saugumo užtikrinimui bei natūraliam vaiko įsiliejimui į visuomenės gyvenimą.

( Už programos sudarymą ir vykdymą atsakingos: Romualda Matutienė, Ilona Matulevičienė ir Eligija Intienė)

 

 Rudens ir sveikatingumo šventės metu...

Susitikimas su odontologe Ieva.

 


D. - m. ,,Kregždutė“ vykdoma gamtosaugos ir ekologijos programa ,,Vaikai ir žalias kelias“.

 

Programos tikslai:


1.Šviesti vaikus ekologine tema, supažindinti su atliekų rūšiavimo reikalingumu mūsų kasdieniniame gyvenime, ugdyti kasdieninius įgūdžius.

2.Skatinti vaikus prisiimti atsakomybę už savo gyvenimo būdą, nekenkti aplinkai, ją saugoti, bendromis pastangomis kurti geresnį gyvenimą.

3.Prisidėti prie aplinkos švarinimo ir tvarkymo darbų, skatinti judėjimą už sveiką aplinką ir sveiką gyvenseną, ugdyti vaikų ekologinį ir pilietinį sąmoningumą.

 

 

 

Pokalbis - paskaita  "Atliekos mūsų aplinkoje, jų poveikis gamtai'' .

Pokalbyje dalyvauja Šiaulių rajono Aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono

agentūros vyriausias specialistas Alfredas Nicius, pradinių klasių mokiniai, mokytojos.

 

 

D. – m. ,,Kregždutė“ vykdoma programa ,,Pozityvi tėvystė“.

 

 

Programa darželyje vykdoma nuo 2011 m.


Programos tikslai:

 

1.Paskatinti gerus santykius tarp tėvų ir vaikų.
2.Užkirsti kelią (rimtoms) problemoms auginant vaikus.
3.Užkirsti kelią vaikų elgesio problemoms.

 

  Pozityvi tėvystė yra vaikų auginimo būdas,kuomet tėvai siekdami poveikio vaikų elgesiui,naudoja efektyvius ir pagarbius auklėjimo būdus.Pozityvi tėvystė padeda užtikrinti vaiko teises : tėvai augina vaikus demokratišku (pozityviu, palaikančiu, saugančiu ) būdu.Toks vaikų auginimas sąlygoja , jog vaikai auga labiau kompetentingais ir sveikais,o tėvai labiau pasitiki savimi.Mokymų metu tėvai tampa labiau sąmoningi ir kompetentingi darant poveikį savo vaikų elgesiui. Išmoksta pozityvesnio dėmesio rodymo ir gyrimo, daugiau alternatyvesnių būdų reaguoti į neigiamą elgesį .

  ( Programą vykdo auklėtojos  Romualda Budreckienė ir Laima Vyšniauskienė.)

 

 

 


D. - m. ,,Kregždutė“ vykdomos programos: ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir ,,Pienas vaikams“.

 

   Nuo 2011 m. mūsų darželis – mokykla ,,Kregždutė“ įsijungė į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamas programas ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ ir ,,Pienas vaikams“. Programa skirta visiems darželio vaikams  ir 1 – 4 klasių mokiniams.

   Programa „Pienas vaikams“  parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius.

   Vaisių vartojimo skatinimo mokykloje programa  sudaro sąlygas mokiniams skanauti vaisius ir daržoves bendraamžių aplinkoje. Moksleiviams  skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai.

 

( Už programos vykdymą atsakinga mokinių sveikatos priežiūros specialistė Romana Daubarienė.)