Istorija

                                        

DARŽELIO-MOKYKLOS ,,KREGŽDUTĖ“ ISTORIJA

 


  Darželis-mokykla ,,Kregždutė“ – vienintelė ugdymo įstaiga Mažeikių rajone, teikianti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo paslaugas.

    1971-12-01 senose ambulatorijos patalpose Mažeikių elektrotechnikos gamyklos gyvenvietėje (šiuo metu Reivyčių mikrorajonas), buvo įkurtas lopšelis – darželis ,,Kregždutė’’. Jis buvo priskirtas prie kaimo ugdymo įstaigų.

    1979 m. kovo mėn. lopšelis-darželis persikėlė į naujas patalpas, kuriose buvo 140 vaikų. Buvo sukomplektuotos 2 lopšelio grupės ir 4 darželio grupės. Vykstant Mažeikių miesto plėtrai, lopšelis-darželis tapo miesto ugdymo įstaiga.

     Visuotiniais ikimokyklinių ugdymo įstaigų nuosmukio metais lopšelyje-darželyje liko tik 3 darželio grupės, buvo norėta jį uždaryti, tačiau Mažeikių elektrotechnikos gamyklos akcininkų ir lopšelio-darželio bendruomenės iniciatyva pavyko jį išsaugoti.

    1996-09-01 Lopšelis-darželis reorganizuotas į darželį-mokyklą „Kregždutė’’. Buvo sukomplektuotos 3 darželio grupės ir 5 pradinės klasės.

    1999 m. balandžio mėn. darželis-mokykla priimta į Atviros Lietuvos fondo tarptautinį vaikų ugdymo projektą “Gera pradžia’’. Projekto paskirtis – esmingai tobulinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo sistemą.

    1999-09-10 dviejų darželio grupių vaikai pradėti ugdyti pagal projekto ‚‚Gera pradžia’’ metodiką. Šiose darželio grupėse dirbo po 3 auklėtojas.

    2000–2001 m. m. projekto “Gera pradžia’’ metodikos diegimas tęsiamas pirmoje klasėje. Buvo sukomplektuotos 3 darželio grupės ir 4 pradinės klasės. 

    2001–2002 m. m., 2002–2003 m. m. darželyje-mokykloje pagal šią metodiką jau dirbo 3 darželio grupės ir 3 pradinės klasės. Pradinėse klasėse dirbo po 2 mokytojas.

    2003– 2004 m. m. įvedus mokinio  krepšelio apskaičiavimo metodiką, buvo panaikinti papildomi mokytojų etatai, tačiau “Geros pradžios’’ metodikos orientuotos į vaiką ir į šeimą diegimas darželio grupėse ir klasėse nenutrūko ir yra tęsiamas.

    2004 m. buvo išleista pirmoji ‚‚Geros pradžios’’ ketvirtokų laida.

    2005 m. vasario 2 d. darželis-mokykla įsijungė į tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) Gamtosauginių mokyklų programą. Programa integruojama  į ugdomąją veiklą, mokomuosius dalykus.

    2006 m., 2007 m., 2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m. už pasiekimus   darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą  apdovanota Žaliąja vėliava ir tarptautinės Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatu.

    1996 m. – 2018  m. išleista 22  ketvirtokų laidos.