GMP vykdymas‎ > ‎

Gamtosauginis komitetas

                                                                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                                                                          darželio-mokyklos „Kregždutė’’

                                                                                                                                          direktoriaus 2016- 10 - 04

                                                                                                                                          įsakymu Nr. V1- 116                              

GAMTOSAUGINIS  KOMITETAS

 

Eil. Nr.

Gamtosauginio  komiteto nariai

Pareigos

Sritis už kurią atsakingas

1.

Brigita Momgaudienė

Direktorė.

GMP darželyje-mokykloje koordinatorė

Koordinuoja  Gamtosauginių mokyklų programos vykdymą, inicijuoja akcijų organizavimą, atsakinga už bendradarbiavimą su  socialiniais partneriais.

2.

Jurgita Skurdauskaitė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Rengia anketas, atlieka aplinkosauginį auditą, rūpinasi bendradarbiavimu su kitomis  mokyklomis ir bendrų renginių  su darželiais organizavimu.

3.

Daiva Montvydienė

Sekretorė- bibliotekininkė

Palaiko ryšius su visuomene, atsakinga už informacijos pateikimą spaudoje, rašo gamtosauginio komiteto posėdžių protokolus.

4.

Ilona Matulevičienė

2 klasės mokytoja

Internetinėje svetainėje  www.kregzdute.lt   talpina informaciją apie vykdomą gamtosauginę veiklą.Atsakinga už projekto”Mažiau šiukšlių” vykdymą.

 

5.

Eligija Intienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės (“Kiškučių”) auklėtoja

Atsakinga už programos  vykdymą daržlio grupėse, rūpinasi bendrų renginių su kitais darželiais organizavimu.

6.

Ona Purmalienė

Direktorės pavaduotoja ūkiui

Rūpinasi darbo įrankiais, priemonėmis, talkų organizavimu darželyje-mokykloje.

7.

Sandra Petrauskaitė

Darbininkė

Rūpinasi šiukšlių rinkimu darželyje-mokykloje, jų rūšiavimu, teritorijos švara.

 

 

8.

Romana Daubarienė

Vaikų slaugytoja

Rūpinasi sveikos aplinkos kūrimu ir priežiūra.

 

9.

Irena Šiurylienė

Mokytojos padėjėja

Tvarko gamtosauginį stendą, talpina aktualią informaciją apie vykdomą gamtosauginę veiklą darželyje-mokykloje.

 10. Lineta Steponavičienė

 Spec. pedagogė Rūpinasi gamtosauginio stendo estetiniu apipavidalinimu, vaikų  kūrybinių darbų eksponavimu darželyje-mokykloje.

11.

Milana Rapalaitė

4 kl. mokinė

 

12.

Laurynas Mikuta

4 kl. mokinys

13.

Emilija Valatkevičiūtė

3 kl. mokinė

14.

Eva Čepaitė

3 kl. mokinė

15.

Arnas Sukuris

3 kl. mokinys

16

Dominyka Bružaitė

2 kl. mokinė

17.

Gustė Žemeckytė

1 kl. mokinė

18.

Beatričė Valatkevičiūtė

2 grupė

19.

Elzė Donelaitė

2 grupė

 

 

20.

Gabrielė Lekstutytė

Priešmokyklinė gr.

21.

Taironas Žigas

Priešmokyklinė gr.


22

Alma Kaubrienė

2 klasės tėvų atstovė

Pateikia informaciją tėvams, juos skatina juos dalyvauti gamtosauginėje veikloje.
    

 

SOCIALINIAI  PARTNERIAI

 

Eil..

VARDAS PAVARDĖ

PAREIGOS

ATSAKINGAS

1.

Šarūnas Padskočius

Tel. 8 614 3666

VO „Žemaičių motoklubas’’ narys

Už   motoklubo  narių bendradarbiavimą  su mokykla, akcijų organizavimą.

2

Zigmantas Kristutis

8(443)98242

Mob. 8 699 20446

z.kristutis@mazeikiai.lt

Mažeikių rajono Aplinkos apsaugos ir sveikatos skyriaus vedėjas.

Atsakingas už konsultacijas, informacijos pateikimą aplinkosaugos  klausimais, finansinės paramos teikimą.

3.

Virginijus Raudonius

Tel. 98231

Mob. 8 656 59842

 

Mažeikių rajono savivaldybės vietinio ūkio skyriaus vyriausias specialistas

Konsultantas aplinkos priežiūros ir tvarkymo klausimais.

4.

Nerijus Lemežis

Tel. 8(443)78778

Mob. 8 682 27697

VĮ „Mažeikių miškų ūriedija’’

Miškotvarkos inžinierius

Konsultuoja  įvairiomis miško išsaugojimo, priežiūros temomis.

 

5.

Sonata Brasienė

8(443)40765

8 (443)40147

Reivyčių bibliotekininkė

Už literatūros parinkimą aplinkosaugos tema, parodų organizavimą.

 

6.

Ana Kelpšienė

8(443)95322

Mažeikių rajono savivaldybės  švietimo skyriaus vyr. specialistė

Teikia pagalbą  rengiant ugdymo planus pradinėse klasėse, ekologinį švietimą  ugdymo įstaigoje.