Mokytojo padėjėjas

        Mokytojo padėjėja –  Irena Šiurylienė

      Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais.

       Kontaktinis tel. (8 443) 40 258 

       Mokytojo padėjėjo darbo veikla:

  • Padeda vaikui  (vaikų grupei)  pamokų metu perskaityti  tekstus, skirtus mokymuisi.
  • Padeda vaikui (mokiniui) užsirašyti  ar užrašyti mokymo medžiagą.
  • Padeda pagal vaiko galimybes atlikti užduotis, ar mokytojo pavestą darbą.
  • Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.
  • Padeda mokytojui parengti ir pritaikyti vaikui/ mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą.
  • Vaikui (mokiniui) turinčiam kompleksinių raidos  sutrikimus, turinčiam negalią , padeda orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) mokykloje ir už jos ribų, ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, renginių ir išvykų metu.
  • Padeda vaikui (mokiniui)  apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena.
  • Atlieka kitą su ugdymu(si) , savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusia veikla.
  • Vaikui (mokiniui), turinčiam ribotas mobilumo galimybes, padeda judėti po mokyklą , pasiekti klasę, grupę ir kitas patalpas.