Apie mus‎ > ‎

Bendruomenė

 

PEDAGOGAI

Iš viso: 17  pedagogų

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų - 6

Iš jų: 1 auklėtoja,3 vyr. auklėtojos, 2 auklėtojos metodininkės

Pradinių klasių mokytojos - 4

Iš jų:  3 mokytojos metodininkės ir 1 vyr.mokytoja

Meninio ugdymo pedagogas 1

Mokytojo  padėjėjas 1

Tikybos mokytojas 1

Darželyje-mokykloje dirba: logopedas, socialinis pedagogas, spec. pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, bibliotekininkas.

 

DIREKTORĖ  Jurgita Skurdauskaitė,  II vadybinė kvalifikacinė kategorija

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIUI  Rasa Utarienė

Papildomi puslapiai (1): Pagalbos mokiniui specialistai