Apie mus‎ > ‎

Bendruomenė

 


Pedagogų 17

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų -4, priešmokyklinio ugdymo mokytojų-2
Iš jų:
2 ikimokyklinio ugdymo mokytojos;
2 vyresniosios ikimokyklinio ugdymo mokytojos;
2  ikimokyklinio mokytojos metodininkės.

Pradinių klasių mokytojos - 4

Iš jų:  3 mokytojos metodininkės ir 1 vyr.mokytoja

Meninio ugdymo pedagogas 1

Mokytojo  padėjėjas 1

Tikybos mokytojas 1

Darželyje-mokykloje dirba: logopedas, socialinis pedagogas, spec. pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, bibliotekininkas.

 

DIREKTORĖ  Jurgita Skurdauskaitė,  II vadybinė kvalifikacinė kategorija

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI Loreta Visminienė

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS Rasa Utarienė

Papildomi puslapiai (1): Pagalbos mokiniui specialistai